وقوع قتل‌های دسته جمعی در کرمان صحت ندارد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید