برخورد تریلر با پل عابر پیاده؛ سقوط شهروند از پل

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید